Zwroty i reklamacje

1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni  bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy klient otrzymał produkt/produkty lub w którym osoba trzecia inna niż kurier i wskazana przez klienta odebrała produkt/produkty.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży musisz poinformować nas ( podając swoje imię, nazwisko, pełny adres pocztowy, oraz jeśli są dostępne,  numery telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ). Możesz skorzystać z gotowego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, lecz nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu odstąpienia od umowy sprzedaży. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: hi@handylab.pl

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Zwracane produkty należy odesłać na adres:

Flexible Logistics Services Sp. z o.o.

Handy lab.

Pass 20K,Budynek nr.9

05-870 Błonie

4. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwracanego produktu/produktów. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie wskaże inne rozwiązanie.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. Reklamacje: odpowiadamy wobec klientów za wady produktów zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych klientom powszechnie obowiązującymi przepisami lub na podstawie niniejszego Regulaminu, kierujcie na adres hi@handylab.pl . Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych oraz poinformowanie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną: podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego handylab.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.

9. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego handylab.pl możecie zgłaszać mailowo pod adres hi@handylab.pl 

10. W reklamacji podajcie swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

Data zawarcia umowy1/odbioru 2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (*) Niepotrzebne skreślić

Dodatkowe informacje

Zapisz się do Newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje o nowościach i promocjach!

Znajdź nas w social mediach: Facebook / Instagram

Zapisz się do Newslettera, aby otrzymywać aktualne informacje o nowościach i promocjach!

Wszystkie prawa zastrzeżone dla handy lab. 2021

Projekt i wykonanie OMPlanners X SPECTAR.pl

#GiveMeYourHands

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro
pl_PL

Odbierz 10% zniżki

Zapisz się do newslettera